Mui Fatt’s Mui Tank is made from Fiberglass & Unsaturated Polyester Resin as a composite material and fabricated by Filament Winding Process. It is commonly used for water storing of domestic household; agriculture water farming and general water storing. Fiberglass is also capable for low grade chemical solvent storage, medium or high temperature water storage and chilled tank for glove equipment. Mui Tank may be used for Rain Water Harvesting System too.

In comparison to other material of water tank, Fiberglass are comparably light weight, rust free and safe for daily usage. It is a definite cost effective solution.

Mui Tank are FIBERGLASS WATER TANKS which certified and complied to Product Certification by SIRIM (QAS) International in accordance with Malaysian Standard MS 1241:2011 product certification. Mui Tank is generally used for cold water storage and certified with SPAN certification.

There are Closed Top and Open Top Series available for Mui Tank.

Please refers to our listed product or contact us for further information/quotation.


Mui Tank adalah Tangki Air Fiberglass yang diperbuat daripada Gentian Kaca & cecair yang dikenali sebagai Polyester Resin dan direka oleh Proses Penggulungan Benang Gentian Kaca(Filament Winding Process). Penggunaan Mui Tank untuk menyimpan keperluan air adalah amat sesuai dan selamat bagi sector pembangunan, perumahan, pertanian dan perindustrian. Gentian kaca juga mampu untuk penyimpanan pelarut kimia gred rendah, penyimpanan air suhu sederhana atau tinggi dan digunakan di kawasan seperti pinggiran lautan/pantai kerana ianya adalah bahan mentah yang tidak berkarat. Selain daripada itu, Mui Tank juga boleh digunakan untuk Sistem Penuaian Air Hujan.

Berbanding dengan bahan lain bagi tangki air, Gentian Kaca mempunyai berat yang ringan, bebas karat dan selamat untuk kegunaan harian. Ia adalah pilihan yang lebih kos efektif.

Mui Tank ialah TANGKI AIR FIBERGLASS yang diperakui oleh SIRIM (QAS) Antarabangsa. Proses pembuatan tangki air Mui Tank adalah mengikut Piawaian Malaysia MS1242:2011 semenjak 30 tahun yang lalu. Mui Tank biasanya digunakan untuk penyimpanan air sejuk dan diperakui dengan pensijilan SPAN.

Terdapat Siri Tertutup(Closed Top) and Siri Tudung Terbuka(Open Top) tersedia untuk Mui Tank.

Sila merujuk kepada produk tersenarai kami atau hubungi kami untuk maklumat lanjut.