IWK SUBMISSION SERVICES ( SWA SWC E-SWAP SUBMISSION )

Population Equivalent PE calculation for Septic Tank 18-30 PE

Complimentary Submission Services Voucher available in PDF Download
SKU :
IWK
Quantity :
Loading ...
PDF download :
IWK SUBMISSION SERVICES ( SWA SWC E-SWAP SUBMISSION )

PE calculation for Septic Tank 18-30 PE , for mui fatt brand Septic 
please contact us for more details on suitable septic tank on each project development.
Free of Charge FOC Consultation Services !

Syarikat kami adalah pengeluar produk pembetungan yang menawarkan perkhidmatan perundingan berkenaan kelulusan sistem pembetungan bagi tangki septik individu (IST) serta Sistem Rawatan Kumbahan Kecil (SSTS).Perkhidmatan ini termasuk membantu Jurutera Perunding, kontraktor & pemilik individu dalam menyediakan dan mengemukakan dokumen yang berkaitan pembinaan sistem pembetungan  kepada Agensi Perakuan Negeri Indah Water Konsortium Sdn Bhd. bagi tujuan kelulusan. Dokumen yang disediakan termasuk pelan perincian IST yang akan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh SPAN melalui permohonan SWAT (Sewerage Works Approval Transformation) :
1) Sewerage Works Approval (SWA) - Kombinasi PDC 1,2 & 6
2) Sewerage Works Completion (SWC)- Kombinasi PDC 7, 8 & 9

Sila hubungi kami sales@muifatt.com.my / +60331343888 Whatsapp +60126257219 bagi mendapatkan lukisan serahan terperinci (Percuma) dan penerangan lanjut berhubung produk kami

Related Products
product_arrow