Sewerage Submission Services
Sewerage Submission Services
Sewerage Submission Services

Sewerage Submission Services

Sewerage Submission Services
SKU :
SSS
Quantity :
Loading ...

Syarikat kami adalah pengeluar produk pembetungan yang menawarkan perkhidmatan perundingan berkenaan kelulusan sistem pembetungan bagi tangki septik individu (IST) serta Sistem Rawatan Kumbahan Kecil (SSTS).Perkhidmatan ini termasuk membantu Jurutera Perunding, kontraktor & pemilik individu dalam menyediakan dan mengemukakan dokumen yang berkaitan pembinaan sistem pembetungan  kepada Agensi Perakuan Negeri Indah Water Konsortium Sdn Bhd. bagi tujuan kelulusan. Dokumen yang disediakan termasuk pelan perincian IST yang akan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh SPAN melalui permohonan SWAT (Sewerage Works Approval Transformation) :
1) Sewerage Works Approval (SWA) - Kombinasi PDC 1,2 & 6
2) Sewerage Works Completion (SWC)- Kombinasi PDC 7, 8 & 9

Sila hubungi kami bagi mendapatkan lukisan serahan terperinci (Percuma) dan penerangan lanjut berhubung produk kami
Tangki Septic Brand Mui Fatt boleh didapat secara percuma, sila hubungi kita @ Sales@muifatt.com.my atau +6033134388 or contact us via whatsapp : +60126257219

Related Products
product_arrow